Wie is “klimaatvragen” ?

Klimaatvragen is een initiatief van Belgische wetenschappers. Aan het einde van elk antwoord worden de auteurs genoemd. De verantwoordelijke uitgever van de website is Philippe Marbaix, Vandermeerschstraat 39, 1030 Schaarbeek (België).

Eigendom van inhoud

Vragen en antwoorden zijn vrij te reproduceren, volgens de Creative Commons BY-NC licentie (bron moet worden vermeld, reproductie is toegestaan, zelfs met wijziging, maar commercieel gebruik is niet toegestaan). Elke gebruiker dient plagiaat te vermijden, en mag alleen inhoud op de site introduceren die vrij is van rechten of waarvan korte citaten toegestaan zijn.

Bescherming van de privacy

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor de werking van de site: naam, e-mailadres, onderwijscyclus (optioneel) en leeftijd (omdat het indienen van vragen is voorbehouden aan leerlingen van het basis- of middelbaar onderwijs), vragen en opmerkingen van gebruikers.

Voor kinderen jonger dan 13 jaar moet het e-mailadres van een ouder zijn en is de toestemming van de ouder vereist. Voor basisschoolleerlingen kunnen er ook vragen worden gesteld door hun docenten.

Het e-mailadres en de leeftijd van een gebruiker zullen nooit worden gedeeld met derden, tenzij een gebruiker daar uitdrukkelijk mee instemt. Gebruikers wordt verzocht geen privé-informatie in vragen of opmerkingen te verwerken. Deze zijn immers die openbaar. Als een gebruikersaccount wordt verwijderd, worden de betreffende persoonlijke gegevens verwijderd, maar vragen waaraan hij/zij heeft bijgedragen worden in principe niet verwijderd (als er geen andere bekende auteur is, word deze tekst anoniem). In geval van inbreuken op de website die toegang geeft tot de e-mailadressen van de gebruikers, worden de gebruikers op de hoogte gebracht en worden er zo snel mogelijk passende maatregelen genomen om de veiligheid van de site te herstellen.

Om de verwijdering van uw account aan te vragen, of voor elk andere vraag in verband met privacy, kunt u schrijven naar  info@klimaatvragen met "privacy" in de titel.

Opmerking: Het automatisch verwijderen van een account via een actie van uw kant op deze site is op dit moment niet mogelijk, omdat bepaalde inhoud anders anoniem gemaakt zou kunenn worden voor deze door een beheerder van de site is bekeken. Dit willen wen vermijden. Geen enkele inhoud kan anoniem worden geplaatst, hoewel de inhoud achteraf anoniem kan worden, nadat is bevestigd dat de inhoud voldoet aan de hieronder aangegeven gebruiksrechten; als de inhoud problematisch is, wordt deze verwijderd.

Gebruiksrechten

Gebruikers van de site verbinden zich ertoe geen vragen of opmerkingen in te dienen die haatdragend, racistisch of in strijd met de toepasselijke wetgeving zijn. Vragen of opmerkingen die duidelijk geen verband houden met het doel van de Questions-Climat site, d.w.z. geen verband houden met klimaatverandering, de oorzaken, gevolgen of manieren om ermee om te gaan, zijn eveneens verboden. Alle vragen of opmerkingen die in strijd zijn met deze regels worden verwijderd en het gebruikersaccount wordt verwijderd, ongeacht andere wettelijk noodzakelijke maatregelen.