• Greenhouse effect
 • Windmills from train
 • Pathways

Deze pagina is bedoeld om links te ontvangen naar andere informatiesites over klimaatverandering.

In voorbereiding!

Algemene informatie, samenvattingen
 • De brief van Scientists4Climate, ondertekend door meer dan 3600 wetenschappers, geeft een korte samenvatting van de redenen waarom we ons zorgen moeten maken over klimaatverandering en op alle niveaus drastisch moeten handelen:  Scientists4Climate - Brief in het Nederlands
Nadere informatie
 • ikhebeenvraag.be : Een website waar iedereen vragen kan stellen over alle onderwerpen en antwoorden kan krijgen van wetenschappers.
 • Eindrapport van het panel voor klimaat en duurzaamheid, op vraag van Youth For Climate: https://www.klimaatpanel.be/nl
 • De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC): ipcc.ch
  Het IPCC (IPCC) stelt verschillende soorten rapporten op:
  • beoordelingsrapporten geven een overzicht van alle aspecten van antropogene klimaatverandering (in voorkomend geval in vergelijking met natuurlijke aspecten): fysica, effecten, aanpassing, emissiereducties. Het laatste verslag werd gepubliceerd in 2013/2014 : IPCC AR5 ( 3 delen + synthese en samenvatting van dit synthese = "Summary for Policymakers of the Synthesis Report")
  • Speciale rapporten, waarvan de laatste de inzet van de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C meer dan de gemiddelde temperatuur bij het begin van de industriële activiteiten analyseert:
   Global warming of 1,5°C (aangenomen in oktober 2018).
Antwoorden op pseudo-sceptische argumenten (*)

(*) "pseudo-" omdat scepsis normaal gesproken deel uitmaakt van het wetenschappelijke proces. Het gaat hier echter niet om een wetenschappelijke benadering, maar om misleidende afspraken ter ondersteuning van een belangengroep of een mening die niet overeenstemt met de feiten, zoals we hebben gezien op andere gebieden zoals de ontkenning van de schadelijkheid van tabak (zie "Merchants of doubt").

 • Skepticalscience.com :
  Een belangrijke referentie: het geeft antwoorden op de belangrijkste uitspraken van degenen die de realiteit of de gevolgen van de klimaatverandering ontkennen. De site geeft zowel een korte samenvatting als gedetailleerde informatie.
 • Desmogblog.com :
  Een persoon (of organisatie) stelt zichzelf voor als iemand die ontdekt heeft dat alles wat er over klimaatverandering geschreven staat vals is? Desmogblog is een zeer belangrijke hulp om snel te leren wat er achter deze persoon of organisatie zit, met details, nuances indien nodig, en referenties.