• Greenhouse effect
  • Windmills from train
  • Pathways

De site zal worden gesloten en de antwoorden zullen worden overgedragen aan scientists4climate.be. Naast het feit dat de site geen geïnteresseerd publiek heeft ontmoet, is de site sinds 28 augustus 2020 onderhevig aan frauduleuze verbindingspogingen vanuit Rusland. Uit voorzorg is het niet meer mogelijk om nieuwe accounts aan te maken.

Het doel van "Klimaatvragen" is om een reeks vragen en antwoorden op te bouwen op basis van de belangrijkste vragen van leerlingen in het middelbaar onderwijs (en, voor zover mogelijk, ook in het basisonderwijs). Een wetenschapper die een lezing geeft of deelneemt aan een debat heeft het voordeel dat hij rechtstreeks met een publiek kan communiceren. Hij/zij kan dan misschien 5 of 10 vragen beantwoorden, en de antwoorden worden gehoord door enkele tientallen of honderden mensen. Meestal is de wetenschapper dan alleen om te antwoorden en heeft hij/zij slechts enkel seconden de tijd om na te denken. Hier proberen we een andere, complementaire en experimentele manier uit: het verzamelen van de vragen van degenen die op dit moment het meest actief zijn, de jongeren, het indienen van deze vragen bij verschillende experts, en het archiveren van de vragen en antwoorden.

Principe

Deze site zal opgebouwd worden aan de hand van de verzamelde vragen: elke student kan de vragen op de website zien en stemmen op een bestaande vraag, ofwel een nieuwe vraag schrijven.

Een groep wetenschappers zal de meest populaire vragen lezen. Wanneer deze wetenschappers een vraag wensen te beantwoorden, wordt de vraag aangeduid met "antwoord in voorbereiding" en vervolgens met "antwoord beschikbaar". De antwoorden zullen, in de mate van het mogelijke, 1) ondersteund worden door wetenschappelijke referenties, 2) beoordeeld worden door verschillende deskundigen. De verwerkte vragen en antwoorden worden gegroepeerd in een aparte lijst op de site (zie antwoorden).

Deze site werd begin maart 2019 ontworpen.